Firma

Odbiór UDT

Oferujemy kompleksową pomoc w rejestracji wózków widłowych przed Urzędem Dozoru Technicznego.

 

 

UDT

 

Proponujemy także prowadzenie dziennika konserwacji wózka oraz wykonywanie cyklicznych przeglądów przez techników posiadających stosowne uprawnienia UDT.

Formularz rejestracji wózka widłowego.