Firma

Odbiór UDT

Oferujemy kompleksową pomoc w rejestracji wózków widłowych przed Urzędem Dozoru Technicznego.

  • weryfikacja stanu technicznego oraz przygotowanie maszyny do badania
  • przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej wózka
  • wypełnienie formularzy rejestracyjnych UDT w imieniu Klienta
  • odbiór wózka w obecności inspektora UDT

 

 

UDT

 

Proponujemy także prowadzenie dziennika konserwacji wózka oraz wykonywanie cyklicznych przeglądów przez techników posiadających stosowne uprawnienia UDT.

Formularz rejestracji wózka widłowego.